Blog

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 3 maja. Dla kogo i na jakich zasadach?

utworzone przez maj 3, 2020Bez kategorii, Koronawirus, Prawo pracy, Władza rodzicielska0 komentarzy

Jednym z kolejnych etapów powrotu do tzw. „nowej normalności” jest planowane na dzień 6 maja 2020 r. otwarcie placówek dla najmłodszych, czyli m.in. żłobków, klubów dziecięcych, placówek pobytu dziennego i przedszkoli. Otwarcie ma być dobrowolne. Czyli ma zależeć od indywidualnej decyzji organu założycielskiego, podjętej we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych. 

W związku z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiły się już głosy, że placówki takie nie zostaną póki co otwarte albo też ich otwarcie nastąpi w późniejszym okresie (z powodu konieczności wdrożenia odpowiednich środków ochrony) wśród rodziców pojawiły się wątpliwości.

Dotyczą one w głównej mierze możliwości dalszego pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który dotychczas im przysługiwał na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-`9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

01 maja 2020 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r., które reguluje tę kwestię. Przewiduje ono możliwości dalszego korzystania z tego zasiłku, nie dłużej jednak niż do 24 maja 2020 r.

A zatem, komu on przysługuje? Czy za 4 i 5 maja także będzie należał się zasiłek? Co jeśli placówka nie zostanie jednak otwarta? Albo dziecko z uwagi na ograniczenia sanitarne nie będzie w stanie do niej uczęszczać? Czy jeśli rodzic nie zdecyduje się na ponowne posłanie dziecka do takiej placówki z uwagi na stan epidemii i obawy o jego zdrowie, a zatem dalej będzie sprawował nad nim osobistą opiekę, będzie mu on przysługiwał?

Zapraszam Cię serdecznie do lektury artykułu, w którym to wyjaśniam.

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu i kiedy przysługuje?

Dotychczasowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 03 maja 2020 r.

Mógł się o niego ubiegać rodzic lub opiekun prawny objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły lub innej placówki z powodu COVID-19.

Warunkiem było zwolnienie od pracy ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:

1) do lat 8.

A od 26 marca również nad dzieckiem:

2) do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

3) do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

4) które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek ten został rozciągnięty także na rodziców, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo opiekun dzienny, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Nadto, od 26 marca 2020 r. został on przyznany rodzicom lub opiekunom prawnym z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

A co wynika z tego nowego Rozporządzenia?

Kiedy mogę ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 6 maja?

W Rozporządzeniu czytamy:

§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy o którym mowa w art.4 ust.1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i z walczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Oznacza to, że dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał jeśli placówka nadal będzie zamknięta z powodu zagrożenia koronawirusem lub też ze względu na niemożność sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 –  nie dłużej jednak niż do 24 maja 2020 r.

§ 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (…) przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki – jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Czyli, zasiłek będzie przypadał także, w przypadku gdy placówka ta zostanie otwarta, ale nie będzie w stanie zapewnić opieki z powodu wytycznych sanitarno – epidemicznych – nie dłużej jednak niż do 24.05.2020 r.

§ 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, (…) przysługuje również ubezpieczonym, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Zatem zasiłek będzie przysługiwał również, gdy placówka zostanie otwarta, ale nie zdecydujesz się by posłać do niej dziecko (podopiecznego), a tym samym będziesz sprawować nad nim osobistą opiekę – nie dłużej jednak niż do dnia 24 maja 2020 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 maja 2020 r.

Z tego ostatniego zapisu wynika z kolei, że osoby uprawnione do dodatkowego zasiłku na dotychczasowych zasadach mogą przedłużyć jego pobieranie przez okres 4 i 5 maja 2020 r.

Ważne!

Prawo do zasiłku opiekuńczego, w tym do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko po spełnieniu ww. ustawowych warunków tj. zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego do którego dziecko uczęszcza oraz odpowiedni wiek dziecka, ale także wtedy, gdy nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę.

Innymi słowy, jeżeli w okresie konieczności sprawowania opieki jest inny członek rodziny, który mógłby zapewnić opiekę dziecku, to zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Odmiennie uregulowana jest natomiast sytuacja rodziców sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w takim przypadku, nawet jeśli są inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Należy też pamiętać, że za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się m.in.:

– osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

– osoby chorej,

– osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

– osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,

– pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,

– osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki (np. babcia).

Czy jeśli jeden rodziców korzysta z zasiłku, to drugiemu też on przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on łącznie obojgu rodzicom, a jego dlugosc nie zależy od liczby dzieci. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu. Czyli, jeśli jeden rodzić otrzymał już zasiłek, to drugi nie może się o niego starać za ten sam okres.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wpływa na ogólny okres opieki nad dzieckiem?

Nie. Okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej” – inaczej mówiąc ubezpieczonemu dalej przysługuje 60 dni zasiłku opiekuńczego, a okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wniosek taki nie aktualizuje się samoistnie. Dlatego w przypadku przedłużenia możliwości jego otrzymania, należy złożyć kolejny. Wystarczy oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie ZUS.

Jeśli jesteś pracownikiem, składasz je pracodawcy. Gdy jesteś zleceniobiorcą – zleceniodawcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, odpowiedni dokument przedkładasz bezpośrednio do ZUS.

Kiedy złożyć wniosek?

Jak najszybciej. Bez niego nie jest możliwa wypłata. Jest od niego uzależniona.

***

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się ze mną.

***

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi. Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc.

A po więcej prawniczych ciekawostek zapraszam Cię też na Facebooka i Instagram.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witaj na Blogu!

Nazywam się 

Marta Szkliniarz

Jestem Adwokatem i Mediatorem Sądowym.

Już od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Działam po to by przywrócić Twoje życie do normy i pomóc osiągnąć zamierzone cele.  Zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Tak byś Ty mógł skupić się na sobie, swojej rodzinie, swoim biznesie, a nie na problemie, z którym do mnie przychodzisz.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, jestem tu żeby Ci pomóc.

Zadzwoń do mnie lub napisz. Porozmawiamy i pomyślimy nad najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem.

Zajrzyj też tutaj

E-book Praktyczny przewodnik po sądowym savoir-vivre Adwokat Sosnowiec Marta Szkliniarz

Zapraszam Cię też serdecznie do zakupu mojego ebooka

Kategorie

Archiwa

Mogą Cię także zainteresować

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Rozprawa online (wideo rozprawa) – kiedy może mieć miejsce i jak przebiega

Z uwagi na stan epidemii, jaki został wprowadzony na terenie naszego kraju, w ostatnim czasie sądy zaczęły częściej korzystać z nowinek technologicznych. Czego przejawem jest wyznaczanie rozpraw w formie wideokonferencji. Ja również mam już taką rozprawę za sobą....

czytaj dalej

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy?

napisz do mnie lub zadzwoń

Kontakt

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

kontakt

  DANE KONTAKTOWE

  N

  zajrzyj koniecznie też tutaj

  adres

  ul. Małachowskiego 9/23

  41-200 Sosnowiec

  v

  kontakt

  tel. (+48) 530 068 508

  tel./fax (+48) 32 293 60 80

  e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

  Pin It on Pinterest

  Share This