Blog

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

Darowizna a majątek wspólny. Czyli on, ona i teściowie.

utworzone przez maj 25, 2020Sprawy majątkowe94 Komentarze

 „I żyli długo i szczęśliwie”… to ostatnie zdanie z wielu bajek, jakie pamiętam z mojego dzieciństwa. Ale też przeświadczenie, które towarzyszy wielu osobom podejmującym decyzje o małżeństwie.  Nikt nie myśli wtedy przecież o rozwodzie. Przyszli małżonkowie koncentrują się na przygotowaniach do ślubu, wyborze sali i dodatkach. Układają listę gości i obmyślają menu weselne. A w międzyczasie snują wspaniałe wizje ich wspólnej przyszłości.  W rezultacie, zanim powiedzą sakramentalne „tak”, większość  z nich nie myśli o tym, jakie skutki – pod względem prawnym – wywołuje zawarcie małżeństwa. I jakie mogą być tego konsekwencje, gdy jednak któregoś dnia postanowią się rozwieść.

Przez lata małżeństwa, małżonkowie gromadzą majątek. Bywają także wspierani przez rodziców z jednej i drugiej strony. Otrzymują środki finansowe, wyposażenie mieszkania, a nawet nieruchomości, w które następnie inwestują. Nie zastanawiają się jednak nad skutkami prawnymi (finansowymi) takich zdarzeń. Problem zaczyna się wówczas, gdy w związku z rozstaniem, pragną następnie taki majątek podzielić. Bo podziałowi podlega jedynie to, co stanowi ich majątek wspólny. Tylko, czy na pewno wszystko czego się „dorobili” jest wspólne?

Czym jest wspólność majątkowa małżeńska? Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Czy mieszkanie, w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, także jest ich wspólną własnością? Co z darowizną od teściów?

Wspólność majątkowa małżeńska

Skutkiem wstąpienia w związek małżeński jest nie tylko obowiązek wierności, czy wzajemnej pomocy. Z chwilą zawarcia małżeństwa, zasadą jest także, że między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, nazywana wspólnością ustawową. By wspólność taka powstała, nie trzeba zatem dopełniać żadnych innych formalności.

Wspólność majątkowa nie powstanie jednak, m.in. wtedy gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą intercyzę, czyli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Obejmuje on przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez tylko jednego z nich.

Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego konkretnego małżonka należą także przedmioty nabyte przez niego przed zawarciem związku małżeńskiego i zasadniczo także rzeczy nabyte (już po ślubie) w zamian za pieniądze uzyskane z ich sprzedaży. Nie będą one też podlegały podziałowi.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Są to w szczególności (a więc przykładowo):

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ale też przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego.

Musisz jednak wiedzieć, że przepisy przewidują też pewne wyjątki, kiedy to przedmiot mimo, iż nabyty w trakcie trwania wspólności majątkowej, nie wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków. Tym samym, zasili majątek osobisty danego małżonka i stanie się tylko jego własnością. Czy darowizna jest takim wyjątkiem?

Darowizna – majątek wspólny czy osobisty?

Przykład: Pani Hanna i pan Krzysztof są małżeństwem. Rodzice pana Krzysztofa darowali mu po ślubie mieszkanie, do którego wprowadzili się świeżo upieczeni małżonkowie. Lokal ten nadawał się do generalnego remontu, dlatego wspólnie w niego inwestowali, wijąc sobie przytulne gniazdko. Pani Hanna przeznaczyła na ten cel także oszczędności, zgromadzone jeszcze przed ślubem. W wydatkach tych wspierali ich rodzice, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pomagali także wyposażyć mieszkanie, kupując meble i sprzęt rtv oraz agd. Po latach, doszło jednak do rozwodu i podziału majątku. Czy mieszkanie i inne, otrzymane od teściów w trakcie małżeństwa rzeczy, będą podlegały podziałowi?

Darowizna mieszkania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej

I tu zaczyna się zgrzyt. Dlaczego? Ponieważ  przedmiot majątkowy nabyty przez darowiznę stanowi majątek osobisty konkretnego małżonka, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Czyli, darowizna od ojca i matki wchodzi do majątku osobistego syna, a nie do majątku wspólnego syna i synowej.

Powyższe oznacza także, że przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny mogą wejść do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy darczyńca „inaczej postanowił”. To „inne postanowienie” powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy darowizny. W przypadku nieruchomości, będzie to akt notarialny. Jeśli nie ma tam odpowiedniego zapisu, wskazującego, że mieszkanie wejdzie do majątku wspólnego obu małżonków, to tak się niestety nie stanie. Co ciekawe, drugi małżonek nie musi być stroną takiej umowy, a zatem być obecnym przy czynności notarialnej, co z resztą zazwyczaj ma miejsce, ponieważ małżonkowie darzą się zaufaniem. Warto zatem zapoznać się z jej treścią, by ustalić, jakie prawa Ci przysługują.

W opisywanym przykładzie, jedynym właścicielem mieszkania jest tylko pan Krzysztof, ponieważ zapisu takiego w umowie darowizny nie było.

Przedmioty urządzenia domowego a darowizna

A co z wyposażeniem mieszkania, które młodzi otrzymali od swoich rodziców? W tym wypadku obowiązuje odmienna zasada. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków (np. meble, pralka, czy telewizor) są objęte wspólnością ustawową, także wtedy gdy zostały nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Wynika to ze swego rodzaju doświadczenia życiowego opartego na założeniu, że intencją takiej darowizny jest wsparcie obojga małżonków. Natomiast rozstrzygająca jest oczywiście wola osoby dokonującej darowizny. Dlatego, gdyby rodzic chciał wywołać odmienny skutek, warto jest sporządzić stosowną umowę, w której wyraźnie zostanie określone, że dany przedmiot ma wejść do majątku osobistego jego dziecka.

Pieniądze przekazywane na remont mieszkania należącego do majątku osobistego małżonka. Czy można je odzyskać?

Środki inwestowane przez małżonków mogą zostać w określonych okolicznościach rozliczone jako nakłady z majątku wspólnego (lub osobistego pani Hanny – oszczędności, które posiadała przed ślubem) na majątek osobisty pana Krzysztofa. Natomiast w przypadku pieniędzy od teściów, będzie trzeba w pierwszej kolejności ustalić, czy zostały one podarowane małżonkom, czy może tylko jednemu z nich.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy stronami, wyjaśnienie powyższych kwestii będzie zazwyczaj wymagało żmudnego postępowania sądowego, szczególnie gdy niczego nie utrwalano na piśmie, a pieniądze były przekazywane „z ręki do ręki”. Nie obejdzie się bez przedstawienia rozmaitych dowodów, potwierdzających kto, kiedy, komu i na co przekazał pieniądze oraz w jakiej kwocie. Konieczne będzie również skorzystanie z pomocy biegłych, którzy oszacują wartość nakładów podlegających rozliczeniu.

***

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się ze mną.

***

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi. Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc.

A po więcej prawniczych ciekawostek zapraszam Cię też na Facebooka i Instagram.

94 komentarze

 1. www

  Tylko jak to wszystko po 25 latach udowodnić kto komu ile dał i na co. W trakcie małżeństwa kupiliśmy dom. kW akcie notarialnym jest że małżonkowie kupują nieruchomość za pieniądze z majątku wspólnego. Teraz mąż twierdzi że skoro krótko przed zakupem sprzedał swój dom wybudowany przed ślubem jest surogacja i dom jest jego. Tylko że do wykończenia jego domu dołożone były moje pieniądze, pieniądze ślubne i jeszcze kredyt męża był spłacany w trakcie małżeństwa. Prawda jest taka że pieniądze się wymieszały i zastanawia mnie teraz czy sąd będzie badać tą surogację czy uszanuje wpis w akcie notarialnym. Ciekawe jakie są praktyki sądu w takiej sytuacji.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Bardzo ciekawe Pani pytanie zadała. Otóż spotkałam się z praktyką, że sądy nie kierowały się zapisami w akcie notarialnym, tylko badały okoliczności przepływów finansowych na zakup konkretnej nieruchomości. Z różnym skutkiem. A dlaczego w ogóle to badano? Ponieważ akt notarialny stanowiący czynność notarialną ma charakter dokumentu urzędowego i stanowi dowód tego, że określone osoby stawiły się przed notariuszem i złożyły oświadczenia zawarte w akcie. Akt notarialny zaświadcza o dokonaniu czynności prawnej i w tej mierze korzysta z domniemania prawdziwości oraz domniemania zgodności z prawdą tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Domniemania prawne, z których korzysta akt notarialny mogą być jednak wzruszone. Jednakże samo twierdzenie, że dokument urzędowy jest niezgodny z prawdą, nie stanowi zaprzeczenia jego prawdziwości i nie podważa jego mocy dowodowej. Strona powinna udowodnić, że zawarte w dokumencie oświadczenie jest niezgodne z prawdą. Pozdrawiam

   Odpowiedz
  • Monika

   Mąż dostał w darowiźnie mieszkanie od rodziców w której nie uwzględniono mnie. Teraz robimy wspólnie remont. Mąż chce mnie zabezpieczyć żebym w przyszłości nie została bez dachu nad głową. Czy jest możliwość żeby jego majątek osobisty czyli darowizna stanowiła majątek wspólny?

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry. W mojej ocenie jest taka możliwość poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej o ten składnik majątku osobistego Pani męża. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że ze względu na dosyć nieoczywiste brzmienie art. 49 § 1 pkt 1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest to możliwe. Drugim rozwiązaniem jest darowizna połowy udziału w nieruchomości do Pani majątku osobistego. Wówczas obydwoje będziecie jej współwłaścicielami.

    Pozdrawiam serdecznie.

    Odpowiedz
    • Gabriela

     Dzień dobry. Wzięliśmy ślub i zaczęliśmy budowę domu. Działka jak i dom na początku był na teściów. Po 10 latach dali go w darowiźnie mężowi, stan surowy zamknięty. Chociaż wkładałam tam swoje pieniądze. 10 lat później sprzedaliśmy ten dom i kupiliśmy nowy. Mąż stwierdził że jest on jego gdyż pochodzi ze sprzedaży starego. Rozwiodłam się z mężem i staram się o zwrot moich pieniędzy wkładanych w oba domu. Jak z tego wybrnąć. Zostałam bez niczego.

     Odpowiedz
     • Marta Szkliniarz

      Dzień dobry. Tutaj konieczna jest konsultacja by prześledzić nie tylko transfery tych środków, o których Pani wspomina ale i innych, których być może Pani nie wzięła pod uwagę. Oraz innych okoliczności, jakie towarzyszyły tym transakcjom. Konieczna jest także analiza dokumentów źródłowych (akty notarialne). Bardzo proszę skorzystać z porady prawnej. Na tak ogólnie postawione pytanie – bez znajomości tych informacji – nie można i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Pozdrawiam

   • Joanna

    W trakcie trwania małżeństwa, wzięłam kredyt na remont dachu(prawie 20 tysięcy złotych)Do tej pory spłacam raty tego kredytu.Jak mogę odzyskać te pieniądze od byłego męża?

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry, nie wiedząc czyj był dom, na którym został wyremontowany dach, kiedy (w trakcie małżeństwa czy już po) był spłacany kredyt i z jakich środków, czy został przeprowadzony podział majątku, nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Proszę rozważyć indywidualną konsultację, w jej trakcie będę mogła bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej sytuacji i udzielić konkretnej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz
  • MIKA

   Witam , a co w sytuacji kiedy jeden z małżonków w trakcie małżeństwa wypłaca znaczną kwotę z konta następnie przekazuję ją rodzicom aby ci zrobili mu darowiznę na fakt zabezpieczenia się przed ewentualnym przyszłym podziałem majątku ?

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry. Tutaj istotne jest też nastawienie małżonka, jakie towarzyszy mu przy dokonywaniu tych transakcji. Zasadniczo taka kwota może później podlegać rozliczeniu w trakcie podziału majątku. A w konkretnych okolicznościach zachowanie małżonka można oceniać w aspekcie karnym – jako przywłaszczenie lub kradzież. Pozdrawiam

    Odpowiedz
   • Ania

    Dzień dobry chciałam bym się poradzić, ponieważ nie wiem na czym stoję,mój mąż w trakcie małżeństwa dostał działkę w darowiźnie od rodziców na której został wybudowany dom gdzie wspólnie z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny aby go wybudować po spłacaniu kredytu po 16 latach teście spłacili całość zadłużenia poprzez kolejna darowiznę i mam pytanie czy mi się coś należy pomimo tego że jest wspólność majątkowa.

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry,

     po ustaniu wspólność majątkowej małżeńskiej można w takim wypadku domagać się rozliczenia nakładów, jakie były czynione z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich. Oraz rozliczenia nakładów z majątku osobistego małżonka niebędącego właścicielem działki (jeśli takich dokonywał) na majątek osobisty właściciela działki. Dokładana odpowiedź jak wygląda Pani sytuacja wymaga jej analizy. Proszę zasięgnąć porady prawnej w celu określenia Pani położenia.

     Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz
  • Sebastian

   Dzień dobry. Jak wygląda podział środków przeznaczonych wspólnie na remont domu gdzie dużo rzeczy była kupiona za gotówkę, bez rachunku, bez faktury i bez potwierdzenia innej formy zapłaty? Jeżeli były zakupy to faktury były wystawiane na żonę ze względu że dom jest jej własnością a płatność była wspólna Dom jest przepisany aktem na żonę, ja pracuję na umowę o pracę a żona prowadzi działalność gospodarczą.

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry, należy np. wykazać przepływy finansowe, a konkretnie to, że zakupy były dokonywane z majątku wspólnego. Fakt, że faktura została imiennie wystawiona na małżonkę nie oznacza, że środki jakie przeznaczyła na zakup rzeczy objętych fakturą stanowiły majątek osobisty. Wydatek taki będzie nakładem z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. I podlega on rozliczeniu. Pozdrawiam serdecznie.

    Odpowiedz
    • Marta

     Witam otrzymujemy darowiznę gotówkowa od rodziców męża. Zamierzamy przeznaczyć te pieniądze na zakup działki, która będzie kupiona na nas oboje. Mamy wspólnotę majątkowa. Czy w takim wypadku będę bez problemu współwłaścicielem działki ?

     Odpowiedz
     • Marta Szkliniarz

      Dzień dobry, wszystko zależy od zapisów w akcie notarialnym – od tego do jakiego majątku wejdzie zakupiona nieruchomość. Pozdrawiam serdecznie

 2. Mateusz

  Dzień dobry 🙂 Ja mam z kolei inne pytanie – otrzymaliśmy (otrzymałem) darowiznę od Taty, z której to darownizny finansujemy z Żoną zakup mieszkania. Z artykułu wynika, że darowizna stanowi mój majątek, ale umowa zakupu mieszkania jest już z kolei podpisana przez nas jako małżonków. Dla mnie oczywiste jest, że zarówno darowizna, jak i mieszkanie są wspólne pół na pół, ale zastanawiam się, czy skoro otrzymałem darowiznę i złożyłem oświadczenie w Urzędzie Skarbowym, to czy w tej sytuacji muszę np. połowę darowizny formalnie przekazać Żonie (przed wpłatą części ceny mieszkania, która musi być już pokryta z darowizny), aby formalnie było udokumentowane, że mieszkanie finansujemy wspólnie? Czy jeśli nie przekażę połowy darowizny to Urząd nie będzie na przykład żądał zapłaty podatku od darowizny (niezgłoszonej przez Żonę, bo przecież mieszkanie kupione na naszą dwójkę)?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry, można też postąpić inaczej. Można rozważyć nabycie nieruchomość samodzielnie, za pieniądze z darowizny, ale włączyć następnie ten składnik do majątku wspólnego poprzez zawarcie u notariusza umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską o właśnie ten składnik majątku (np. Pana nieruchomość, którą nabył Pan za pieniądze z darowizny). Jeśli natomiast chodzi o pytanie dotyczące kwestii podatkowych, to polecam zasięgnąć porady specjalisty z zakresu prawa podatkowego, którym ja na co dzień się niestety nie zajmuję. Również korzystam w tym względzie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
   • Magda95

    Dzień dobry
    Proszę o poradę
    Narzeczony dostał ziemie w darowiźnie od rodziców na której stoi teraz nasz dom wybudowany za wspólne pieniądze
    Chce się zabezpieczyć życie jest życiem wiec różnie się układa
    Czy jeśli wezniemy ślub to z automatu mam wspólność majątkowa z mężem czy trzeba sporządzić akt notarialny ? Jeśli tak to jaki byłby najkorzystniejszy
    Wyżej czytałam podobny wpis ze darowizna mąż mógłby się podzielić ale ze gdzies w kodeksie niedokładnie jest to określone ?

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry,
     jeśli weźmiecie Państwo ślub, to automatycznie powstanie między Państwem wspólność majątkowa małżeńska. Nie oznacza to jednak, że nieruchomość należąca do Pani małżonka stanie się się częścią tej wspólności. Będzie to jego majątek osobisty, dom zbudowany na tym gruncie również. Mąż oczywiście mógłby podarować Pani połowę udziału w tej nieruchomości. I w ten sposób stałaby się pani jej współwłaścicielka. Można też rozważyć umowę majątkową rozszerzającą wspólność majątkową na taką nieruchomość, niestety niektórzy notariusze uważają, że jednego składnika majątkowego nie da się w ten sposób włączyć do majątku wspólnego. Nie znam jednak do końca Pani sytuacji, stąd też to jedynie informacja ogólna. Proszę rozważyć konsultacje. Pozdrawiam serdecznie

     Odpowiedz
   • Marta

    Dzień dobry,

    Dostałam darowiznę od rodziców w formie pieniężnej na zakup domu z działką, Połowę kwoty kupna domu i działki podarowałam mężowi. Ogolnie to mamy wspólnotę majątkowa. Na akcie notarialnym widniejemy oboje jako współwłaściciele. Wykończenie wnętrz i ogrodu zostało sfinansowane po części z darowizny a po części z środków wspólnych. Jak wyglądać będzie podział majątku przy ewentualnym rozwodzie?

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Niestety nie jestem do końca pewna jaki był dokładny przepływ środków finansowych prowadzący ostatecznie do tego, iż państwo jesteście współwłaścicielami nieruchomości. Bo w niektórych sytuacjach możliwe jest domaganie się przy podziale rozliczenia środków finansowych pochodzących z darowizny na rzecz jednego z małżonków jako tzw. nakładu na majątek wspólny. Podobnie ma się rzecz z finansowaniem reszty rzeczy. Zasada jest bowiem taka, że wszystko co zostało nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny. Jeśli ktoś twierdzi, że dany przedmiot należy jednak do jego majątku osobistego, bo np. kupił go za środki otrzymane z darowizny, a zatem nie powinien on podlegać rozliczeniu w ramach podziału, to musi to udowodnić. Nie znając kompleksowej Pani sytuacji, nie jestem w stanie w konsekwencji udzielić konkretnej odpowiedzi. Proszę rozważyć konsultację, w trakcie której możliwe by było doprecyzować tych kwestii. Pozdrawiam.

     Odpowiedz
 3. Marcin

  A co w przypadku darowizny mieszkania dla obojga małżonków (wchodzącą w skład majątku wspólnego) przyjmijmy wartość 400 000, na który rodzice wzięli kredyt 300 tyś na siebie i nie przekazali w darowiźnie. W dacie rozwodu pozostało do spłaty 100 tyś, w dacie rozprawy podziału majątku będzie około 50 tyś?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Ale czy Państwo spłacacie ten kredyt? I w jaki sposób? (po równo?) Kto ma otrzymać mieszkanie? Czy doszło do zawarcia ustnej umowy pomiędzy Państwem a Rodzicami? Mam niestety zbyt mało informacji by odpowiedzieć na to pytanie. Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz
   • Zalka

    Dzień dobry, co w takiej sytuacji gdy działka kupiona wspólnie po ślubie, kredyt wspólny na budowę domu, ale spłata kredytu została dokonana z darowizny pieniężnej na moje konto od mojego taty ze wskazaniem „darowizna dla mojej córki”. Czy dom jest wspólny czy tylko mój? Jak to wygląda prawnie? Chodzi mi głównie o ewentualne dziedzinie i zachowek dla córki męża z pierwszego małżeństwa.
    Dziękuję za informację

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry, o tym, czyja jest nieruchomość rozstrzyga zdarzenie, na podstawie którego doszło do jego nabycia. W Państwa przypadku, jest to zapewne treść aktu notarialnego. Spłata kredytu zaciągniętego na zakup domu z pieniędzy z majątku osobistego nie zmienia tej reguły. Nie powoduje „przejścia” własności na osobę dokonującą spłaty. Pozdrawiam serdecznie

     Odpowiedz
   • Marika

    Dzień dobry. Mąż nabył nieruchomość przed ślubem, gdzie pomoc w postaci wkładu własnego podarowali jego rodzice. Obecnie w mieszkaniu mieszkamy razem, a przez cały okres nie bycia w związku formalnym oraz teraz po ślubie inwestowaliśmy w wyposażenie wspólnie. Jak to wygląda w kwestii fformalnejw przypadku rozwodu lub śmierci? W jaki sposób mąż może mnie zabezpieczyć, by należała mi się połowa? Jak udowodnić, że również inwestowałam w to mieszkanie?

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry,

     inwestycje wykazuje się m.in. fakturami, rachunkami, potwierdzeniami przelewu, zaznaniami świadków – niestety nie znając Państwa indywidualnej historii nie umiem odpowiedzieć, co konkretnie możne to być w Państwa sytuacji. Podobnie – z tego samego powodu niestety nie jestem w stanie stwierdzić, co będzie najlepszym rozwiązaniem, by stała się Pani współwłaścicielką – możliwa jest bowiem darowizna, czy rozszerzenie wspólności majątkowej. Jeśli stan prawny nie ulegnie zmianie, nieruchomość wraz z domem będzie stanowiła jedynie majątek męża, który Pani ewentualnie może odziedziczyć – o ile będą ku temu podstawy na czas śmierci męża. W przypadku rozwodu można żądać rozliczenia nakładów poczynionych na majątek osobisty męża.

     Pozdrawiam serdecznie,
     adw. Marta Szkliniarz

     Odpowiedz
  • Lena

   Dzień dobry, kupiliśmy dom z mężem na kredyt i mąż otrzymał po 10 latach darowiznę pieniężną na spłatę kredytu hipotecznego. Mamy wspólnotę majątkową czy dom należy teraz do niego?

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry, kwestie własności domu powinna rozstrzygać treść aktu notarialnego, jaka została sporządzona przy okazji jego zakupu przez Państwa. Nie znając jej, nie jestem w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi. Niemniej, to zazwyczaj wówczas – przy okazji nabycia nieruchomości – ustalane jest, kto się staje jej właścicielem. I jest to zwykle nabywca, a nie bank. Bank jedynie wspiera w finansowaniu takiego zakupu poprzez udzielenie kredytu. Jego spłata zabezpieczana jest następnie poprzez ustanowienie hipoteki.
    W konsekwencji, fakt późniejszej spłaty przez jednego małżonka części rat pieniędzmi z uzyskanej darowizny nie wpływa na własność. Natomiast, po ustaniu wspólności majątkowej, taka spłata, zależnie od okoliczności, mogłaby być podstawą do zgłoszenia przez takiego płacącego małżonka, roszczenia o zwrot nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.
    To jednak ogólna zasada. Nie wiem, czy znajduje zastosowanie w opisanym przypadku. By odpowiedzieć wiążąco należałoby się zapoznać z dokumentami dotyczącymi Pani indywidualnej sytuacji w trakcie konsultacji. Pozdrawiam serdecznie.

    Odpowiedz
 4. Agamisia1972

  Moj znajomy w 1992 roku mieszkał u teściowej. Z racji konfliktu musiał z żoną poszukać mieszkania. Wtedy jego siostra zaproponowała by wyremontować budynek gospodarczy który dostała w spadku po ich rodzicach, i żeby tam mieszkał z żoną i dziećmi. Po15 latach siostra dala dom jako darowiznę bratu.W zeszłym roku małżeństwo rozwinęło się i była żona żąda teraz 190tys z racji nakładów poniesionych na ten dom.Czy ma do tego prawo skoro wcześniej tak na prawdę nie należał on do żadnego z małżonków. On rozumie że musi ja spłacić ale nie aż tyle. Proszę o radę

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry,

   odpowiedź na to pytanie wymagałaby prześledzenia kiedy konkretnie i jakie nakłady były czynione (nie zawsze można domagać się zwrotu wszystkich). Oraz kiedy dokonano darowizny i kiedy konkretnie żona wyprowadziła się z tej nieruchomości. Sytuacja wymaga także analizy tego, jakie były ustalenia między siostrą a małżonkami, co do remontów tej nieruchomości (być może miały być one jakoś inaczej rozliczane albo już zostały rozliczone w czasie zamieszkiwania małżonków w tej nieruchomości). Nie można jednak wykluczyć, że roszczenie jest zasadne. Zatem odpowiedź wymaga szczegółowej analizy, której nie da się przeprowadzić bez znajomości bliższych szczegółów sprawy. Na podstawie tak krótkiego opisu nie jest to niestety możliwe.

   Pozdrawiam serdecznie,
   adw. Marta Szkliniarz

   Odpowiedz
 5. Zuzanna

  Dobry wieczór. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu. Rok wcześniej spłaciliśmy kredyt.Spłata końcowa w proporcjach równych po 50tyś-ja,małżonek i 50tyś darowizna na małżonka od jego rodziców. Biorąc pod uwagę, że wartość mieszkania to 420tyś/spłata całkowita kredytu z odsetkami ok.300tyś, oraz fakt, że wraz z dziećmi zostaję w mieszkaniu, które będę spłacać, jak do proporcji spłaty ma się otrzymana darowizna? Chciałabym wiedzieć na co mam być przygotowana, ponieważ pozwany wyraźnie daje do zrozumienia,że nie będzie to spłata w częściach równych. Z góry baaaardzo dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry,

   wszystko zależy od tego komu ta darowizna została przekazana – czy Państwu, czy tylko Pani mężowi. Wyobrażam sobie bowiem sytuację, że darowizna taka może zostać potraktowana jako nakład z majątku osobistego Pani męża na Wasz majątek wspólny, co będzie oznaczało, iż zajdzie konieczność jej rozliczenia przy podziale. Nie jestem w stanie udzielić na ten moment bardziej konkretnej odpowiedzi, wymagałoby to analizy Pani sytuacji.

   Pozdrawiam serdecznie,
   adw. Marta Szkliniarz

   Odpowiedz
   • Angelika

    Witam. Zawarliśmy z mężem umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca ponieważ dostał droga darowizny od rodziców działki i chcieliśmy aby były też one moim majątkiem wspólnym. Czy po podpisaniu takiej umowy jesli teściowie znowu zrobią darowiznę dzialki wyłącznie na męża będą one automatycznie moja własnością? Czy umowa majątkowa rozszerzająca działa również wtedy? Czy mąż po podpisaniu umowy małżeńskiej rozszerzającej może kupić jakąś nieruchomośc beż mojej wiedzy i zgody? Czy nie może nic kupić?
    Czy jeśli teśc podaruje mezowi pieniądze deiga darowizny mając podpisana umowę małżeńska Czy te pieniądze będę tylko należały do męża Czy do żony także?
    Dziękuję za odpowiedź

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry. Zgodnie z art. 49 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Oznacza to, że umowa taka nie może przewidywać, że te przedmioty majątkowe, które nie weszły jeszcze do majątku jednego z małżonków, gdyż nie stały się jeszcze przedmiotem dziedziczenia, zapisu lub darowizny, zasilą majątek wspólny. Czyli, darowizna, która jeszcze nie została dokonana, a zostanie dokonana w przyszłości na rzecz Pani męża, nie stanie się automatycznie Waszym majątkiem wspólnym dlatego, że podpisaliście umowę rozszerzającą wspólność. Przepisy wyłączają taką możliwość. Nie oznacza to jednak, że darczyńca nie może postanowić, że konkretna darowizna ma zasilić Wasz majątek wspólny. Bo może to zrobić, ale warto zadbać by zostało to uzgodnione na piśmie. Zgoda małżonka jest potrzebna na zakup nieruchomości z pieniędzy należących do majątku wspólnego, jeśli zakup ma nastąpić z majątku osobistego małżonka, taka zgodna nie jest potrzebna. Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz
     • Maria Hekłowska

      Witam, mąż przed ślubem otrzymał od rodziców gospodarstwo.Jesteśmy po ślubie 18 lat,czy mąż bez mojej zgody może dokonać darowizny jednej działki.

     • Marta Szkliniarz

      Dzień dobry,

      jeśli jakiś majątek należy tylko i wyłącznie do majątku osobistego naszego małżonka, to może on samodzielnie decydować o jego losie, w tym o darowaniu go innej osobie. Zasadniczo, jeśli co innego nie wynika z treści aktu notarialnego, nieruchomość darowana przed ślubem jest majątkiem osobistym obdarowanej osoby.

      W przypadku darowizn należących do majątku wspólnego, sytuacja wygląda nieco inaczej. Pisałam o tym tutaj: https://praworodzinnebeztajemnic.pl/darowizna-z-majatku-wspolnego-malzonkow-to-warto-wiedziec/

      Pozdrawiam serdecznie

 6. equ

  Dzień dobry, wydaje mi się, że dobrze myślę, ale wolę się upewnić. Jeśli przed ślubem nabędę kredytowane mieszkanie, które po ślubie spłacam wspólnie z małżonkiem, to wiadomym jest, że w przypadku rozwodu małżonek ten może żądać tak jakby tylko połowy rat, które spłacono wspólnie od dnia zawarcia małżeństwa. Co w sytuacji, gdy rodzice darują mi pieniądze na spłatę reszty kredytu? Z racji, że to darowizna i pieniądze te wejdą do mojego majątku osobistego, to czy żonie przysługuje roszczenie tylko co do połowy tych spłaconych rat, których to spłat dokonywano z majątku wspólnego, czy ma jakieś roszczenie o pieniądze z darowizny? Według mnie skoro dokonałem nadpłaty kredytu za mieszkanie stanowiące mój majątek osobisty darowizną, która też stanowi majątek osobisty, to partnerka może ogólnikowo ubiegać się tylko o zwrot połowy tego, co spłacaliśmy od momentu zawarcia małżeństwa, prawda?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry,

   teoretycznie tak, natomiast w razie podziału, to Pan będzie musiał udowodnić, że po pierwsze dostał Pan darowiznę w określonej wysokości, a po drugie, że pieniądze na spłatę kredytu pochodziły z tej darowizny stanowiącej Pana majątek osobisty. Poza tym, spotkałam się już z sytuacją, w której sądy uznawały, mimo dość jasnego brzmienia przepisów, że taka darowizna w trakcie małżeństwa zasiliła majątek wspólny małżonków – szczególnie, gdy nie była udokumentowana na piśmie, stosowną umową.

   Pozdrawiam,
   adw. Marta Szkliniarz

   Odpowiedz
   • ola

    Mąż po ślubie został obdarowany przez swojego ojca udziałami w samochodzie, z kolei żona zakupiła drugi samochod po ślubie wraz z mężem ktory następnie został przepisany tylko na żonę. Czy udział męża we współwłasności auta ojca stanowi majatek osobisty a samochód żony majatek wspólny (pomimo że mąż darował żonie swój udział w samochodzie)

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry, w kwestii przynależności darowanego samochodu do majątku wspólnego lub osobistego danej osoby rozstrzygająca jest wola darczyńcy. Jeśli darczyńca nie postanowił inaczej, samochód wejdzie do majątku osobistego obdarowanego.
     Odnośnie natomiast drugiego pytania, to zasada jest taka, że składnik majątkowy nie może być jednocześnie majątkiem osobistym i majątkiem wspólnym. Znów, rozstrzygająca jest treść umowy, jaka doprowadziła do zmiany właściciela. Nie wiem jednak jak jest w Państwa przypadku, ponieważ nie znam treści tych dokumentów. Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz
  • Alinka

   Dzień dobry. 2 lata temu otrzymałam od siostry darowiznę. Z.mezem mieli wspólnotę majątkowa jednakże dwa oddzielne konta z których prowadzili różne operacje. Darowizna zgłoszona do US ale nie było to sporządzane pisemnie ani w formie aktu notarialnego. Obecnie małżonkowie się rozwodzą. Czy mąż może.miec pretensje o tą darowiznę? W sensie że teraz powie że nic o niej nie wiedział.na złość?
   Czy jeśli w czasie trwania małżeństwa mąż siostry wziąl.kredyt i spłacał mieszkanie rodzicom czy siostra może mieć jakieś roszczenia wobec męża i tegoż mieszkania? Proszę o pomoc

   Odpowiedz
   • Marta Szkliniarz

    Dzień dobry, fakt że małżonkowie mieli oddzielne konta mając jednocześnie wspólność majątkową małżeńską nie oznacza, że pieniądze na koncie siostry należały tylko do siostry jeśli były to środki, które można zakwalifikować jako majątek wspólny np. wpływy pensji, jaką otrzymywała w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
    Jeżeli były to środki wspólne, to darowizna z majątku wspólnego wymaga zgody drugiego małżonka z wyjątkiem tzw. drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Najczęściej jako takie darowizny traktuje się prezenty dawane przy okazji świąt, urodzin, czy ślubu. Ocena, czy dana darowizna jest drobna, będzie zależeć od okoliczności danego przypadku. Nie wiem jak jest w Pani sytuacji, więc zalecam konsultację z prawnikiem. Bo małżonek, który nie wyraził zgody na dokonanie czynności, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieważności umowy (art. 189 k.p.c.).

    Jeśli chodzi o drugie pytanie, to można zastanowić się czy nie była to analogiczna sytuacja, ewentualnie nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Znów, mam za mało informacji, odpowiedź wymaga indywidualnej analizy tego konkretnego przypadku. Proszę się skonsultować z prawnikiem.

    Pozdrawiam serdecznie.

    Odpowiedz
 7. OW

  Dzień dobry. Mam pytanie odnoście zapisu „… stanowi majątek osobisty konkretnego małżonka, chyba że darczyńca postanowił inaczej”. Czy możliwe jest aby w sytuacji gdy małżonkowie oboje kupili samochód jednak z przyczyn rachunkowych jedno z małżonków chciałoby dokonać darowizny na rzecz drugiego jednak w taki sposób aby przy ewentualnym rozwodzie oboje mieli ciągle prawa do podziału auta? Chodzi o to czy możliwe i legalne jest traktowanie auta jako własności jednego małżonka do momentu rozwodu podczas którego będzie ono dzielone po połowie? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry,

   nie spotkałam się z takim rozumieniem tego zapisu – by darowanie komuś udziału prowadzące w istocie do wyzbycia się własności w dalszym ciągu oznaczało, że darczyńca jest jego właścicielem. Cytowany zapis oznacza tyle, że darczyńca wskazuje komu daruje daną rzecz (małżeństwu czy konkretnemu małżonkowi) w sytuacji, gdy mamy do czynienia z darowizną dla małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej. Według mnie, opisana sytuacja nie jest możliwa.

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 8. Marta

  Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Mąż po naszym ślubie dostał jako darowiznę od swoich rodziców ziemię i dom w stanie surowym otwartym, który wspólnie budowaliśmy. Teraz dom rozumiem jest tylko jego własnością. Wykończyliśmy dom w trakcie trwania małżeństwa, mieszkamy obecnie w nim. Wszystkie moje oszczędności przeznaczyłam na budowę domu, jednak faktury były brane na męża. Wszelkie opłaty za dom, podatek płaciłam z mojego konta. Jak ma się taka sytuacja przy podziale majątku podczas rozwodu? Zaznaczę, że mamy dwójkę małych dzieci, które zdecydowaliśmy,że zostają ze mną. Ja ze względu na to, że przy domu mąż prowadzi własną działalność, chcę wraz z dziećmi wyprowadzić się. Czy to prawda co mówi mój mąż, że nic mi się nie należy?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Pani sytuacja wymaga analizy. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie czego konkretnie może się Pani domagać, ponieważ nie znam szczegółów tych inwestycji. Mogę jedynie ogólnie napisać, że np. w przypadku gdy w trakcie małżeństwa były czynione nakłady na majątek osobisty jednego z małżonków, to po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, można domagać się ich rozliczenia – albo jako zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka albo jak zwrotu nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka. Proszę zatem z góry nie zakładać, że nic się Pani nie należy tylko koniecznie skonsultować Pani położenie z prawnikiem. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 9. Marysia

  Dzień dobry
  Jako małżeństwo kupiliśmy działkę budowlaną. Do aktu notarialnego przystąpiliśmy obydwoje jako małżonkowie na współwłasność. W akcie notarialnym jest adnotacja że pieniądze na zakup pochodzą z majątku osobistego męża – darowizny od rodziców męża. Proszę o podanie czy w przypadku rozwodu należy mi się połowa nieruchomości czy nie.

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Zapis w akcie notarialnym nie jest rozstrzygający, gdy chodzi o pochodzenie środków na zakup nieruchomości. W przypadku podziału, jeśli są na to dowody, można próbować udowadniać, iż był to jednak majątek wspólny. A odpowiadając na zadane pytanie, jeśli dana osoba jest współwłaścicielem nieruchomości w połowie, to oczywiście połowa udziału w nieruchomości się będzie takiej osobie należała w przypadku podziału. Nie znam jednak treści aktu notarialnego, ani wpisu w księdze wieczystej. Bardzo proszę skorzystać z konsultacji prawnej, która pozwoli rozwiać Pani wątpliwości także poprzez analizę tych dokumentów. Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Bogdan

    Dzień dobry,
    Parę lat temu dostaliśmy wraz z żoną działkę w darowiźnie od moich rodziców na której wspólnie wybudowaliśmy dom. Darowizna przekazana notarialnie na mnie i żonę. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu i czeka nas sprzedaż działki wraz z domem i podział otrzymanych za sprzedaż pieniędzy. Czy mam możliwość odzyskania części należności za działkę która żona otrzymała w dorowiznie od moich rodziców, czy jest tylko możliwość podziału po połowie na każdego z nas?

    Odpowiedz
    • Marta Szkliniarz

     Dzień dobry, nie widzę podstaw prawnych do domagania się „części należności za działkę która żona otrzymała w dorowiznie od moich rodziców”. To była czynność prawna dokonywana przez inne osoby i one zadecydowały o takim, a nie innym rozdysponowaniu swoim majątkiem. Natomiast czego ewentualnie można się domagać w ramach konkretnej sprawy, wymaga każdorazowo jej analizy, przejrzenia dokumentów, zadania dodatkowych pytań. Innymi słowy, indywidualnej konsultacji. proszę ją rozważyć. Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz
 10. Anna

  Witam,
  Jestem w trakcie podziału majątku w sądzie. Na pierwszej rozprawie były małżonek zażądał ustalenia nierównego wkładu w majątek wspólny. Przedstawił spreparowane umowy darowizny( nigdy takich umów nie pisali ) z lat ubiegłych , niby spisane z rodzicami w trakcie trwania naszego małżeństwa na przekazanie mu sporych kwot pieniężnych. Tylko jemu . Zaznaczam, że nie były one zgłaszane do US ponieważ nie mogły być ,gdyż ich fizycznie nie było . Zostały sporządzone na potrzeby rozprawy. Jako dowód do przekazania części tych kwot przedstawił przelewy pocztowe i ksero bloczków z wpłat bankowych . Na większości z nich są drobne kwoty rzędu 100-200 pln, które są opisane w tytule jako przelew środków. Na jednym z wielu tytuł brzmi wpłata na” montaż okien „( w tym czasie byliśmy w trakcie budowy domu i teściowie pomagali nam finansowo , wtedy jeszcze NAM , teraz twierdzą ze tylko Jemu ) Czy taki przelew środków będzie darowizną do majątku odrębnego byłego męża? Czy rzeczy kupione do wspólnego domu , majątku za pieniądze podarowane przez teściów będą majątkiem odrębnym byłego męża ?

  Odpowiedz
  • Marta Szkliniarz

   Dzień dobry. Niestety nie widząc dokumentów nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A sądy też rożnie podchodzą do takich transakcji, szczególnie gdy nie zgłaszano ich do US. Tutaj zasadnicze znaczenie mają dowody z zeznań świadków – nie tylko rodziców, ale też innych osób, które wskażą co to były za środki i dla kogo. I jakie były relacje rodzinne, gdy do nich dochodziło. Bo jednak, tak jak Pani napisała często po tym jak związek się rozpadł rodzice podają, że jednak były to darowizny jedynie dla ich dziecka. Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Paulina Pawłowska

    Dobry wieczór
    podczas trwania małżeństwa budowaliśmy dom, znaczną część pieniędzy ok 100 tys zł otrzymaliśmy od teściów, przelew na wspólne konto zatytułowany Darowizna na rzecz syna, chodz