Polityka prywatności

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

prawo rodzinne

bez tajemnic

czyli praktyczne informacje i wskazówki na temat tego, jak skutecznie zadbać o swoje prawa w sprawach rodzinnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

1. AdministratorMarta Szkliniarz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Szkliniarz, adres siedziby: ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-318-58-81, adres poczty elektronicznej: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu,

2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.praworodzinnebeztajemnic.pl

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub inny podmiot odwiedzający Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

5. Cookies – niewielkie informacje wysyłane przez witrynę, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

II. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy twoje dane tylko, gdy jest to konieczne.

3. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora. Zatem odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt Administratora z użytkownikiem lub wykonanie usługi.

4. Korzystając z Serwisu, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie.

5. Twoje dane osobowe gromadzimy:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) w przypadku korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, maila, Messangera itp. na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem i odpowiedzi na jego zapytanie (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

d) w przypadku korzystania przez użytkownika z możliwości zamieszczania komentarzy w Serwisie na postaci wyrażonej przez użytkownika zgody w celu utrzymywania i odpowiadania na komentarze, (podstawa to uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w przypadku zapisania się przez użytkownika do Newslettera w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu oferty, produktów i usług Administratora (art. 6 lit. f RODO) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda);

f) w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie zgody użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO);

g) w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie zainteresowania użytkownika naszą ofertą (podstawa to niezbędność przetwarzania danych dla wykonania umowy o świadczenie usługi z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z użytkownikiem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

i) w celu tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

j) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

k) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

l) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

m) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

n) w celu oferowania użytkownikowi przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkownika, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

o) w celach analitycznych i statystycznych związanych z badaniem ruchu internetowego na stronie Serwisu, dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jej i świadczonych przez Administratora usług, w tym cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);

p) w celu wykorzystywania cookies na stronie Serwisu i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

r) w celu zarządzania stroną Serwisu i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

s) w celu obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „adw.marta.szkliniarz” oraz konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Marta Szkliniarz” i „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Szkliniarz” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

t) obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Szkliniarz” i „Mediator Sądowy Marta Szkliniarz” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

u) podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego;

w) w innych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. W przypadku zgody na wysyłanie Newslettera użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie  z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać kontaktując się z Administratorem.

III. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych usług lub celów oraz do czasu:

(a) upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
(b) upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
(c) skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
(d) cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, udostępniające usługę wysyłki Newslettera podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych, np.:

a) Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

c) UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

4. W przypadku gdy na stronie, blogu, grupie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f) Sprzeciw – art. 21 RODO

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

1. Administrator analizuje dane osobowe Użytkowników Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.

2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, przy mocy technologii obecnych w Serwisie, jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu jeszcze lepszego dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji i zainteresowań zbiorczych.

VII. PLIKI “COOKIES”

1. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez użytkownika w ramach Serwisu:

a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) kod Google Analytics – służy do analizy statystyk Serwisu, pomagając go ulepszyć i zoptymalizować. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników Serwisu. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta, źródła, z którego Użytkownik trafia do Serwisu (np. portal społecznościowy), przeglądanych podstronach w ramach Serwisu, czasu spędzonego w Serwisie i na jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu. Korzystając z tego narzędzia Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

c) wtyczki przekierowujące do social mediów np. Facebook, Instagram – Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Instagram. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. Co ma miejsce od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje ten fakt. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przed podmioty zewnętrzne zawarte są na stronach internetowych tych serwisów.

d) Serwis korzysta tez z narzędzi zabezpieczających, jak reCAPTCHA, którego celem jest ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, generowanych przez programy zautomatyzowane. Narzędzie to może dokonywać badań zachowania Użytkowników Serwisu pod tym kątem, co oznacza, iż dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą jest Google LLC.

3 . Serwis używa plików „cookies”.

4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Podczas pierwszego kontaktu z Serwisem należy wyrazić zgodę na cookies, żeby móc dalej w sposób prawidłowy korzystać z zawartości Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeśli nie chcesz tego robić, opuść Serwis.

VIII. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Korzystanie z formularza jest dobrowolne.

2. Korzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Niepodanie tych danych będzie skutkować niemożliwością skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem na stronie głównej Strony.

5. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres: kancelaria@adwoka-sosnowiec.eu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Kontakt

Rozwód.Alimenty.Kontakty z dzieckiem.Władza rodzicielska.Spadek.Podział Majątku.Prawo pracy

kontakt

  DANE KONTAKTOWE

  N

  zajrzyj koniecznie też tutaj

  adres

  ul. Małachowskiego 9/4

  41-200 Sosnowiec

  v

  kontakt

  tel. (+48) 530 068 508

  tel./fax (+48) 32 293 60 80

  e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

  Pin It on Pinterest

  Share This